Οργάνωση

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από εννέα μέλη (Πρόεδρος, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, Α’ και Β’ Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων, Υπεύθυνος Νεολαίας και ένα απλό μέλος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως. Κάθε άτομο ξεχωριστά αρκεί για την πλήρη αντιπροσώπευση. Ο καθένας απ΄ αυτούς δικαιούται να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μόνος του. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το Δ.Σ. έχει το καθήκον και την ευθύνη να φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παραβρίσκονται 5 από τα 9 μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.Η συνεδρίαση ενός Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω του διαδικτύου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 4 μήνες. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τους Συλλόγους-μέλη γραπτώς μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις κάθε Δ.Σ. τηρείται πρακτικό που εγκρίνεται στο επόμενο Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Α΄ Γραμματέα.

 

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» ανέδειξε το ένατο κατά σειρά Διοικητικό Συμβούλιο από την ίδρυσή της το 2004. Στις 22.04.2019 στη Φρανκφούρτη εξελέγησαν τα νέα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, των οποίων η σύνθεση έχει ως ακολούθως:

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

κ. Γκίκας Διαμαντής (Πρόεδρος, Νυρεμβέργη),

κ. Γιάνναρου Πολυάνθη (Α’ Γραμματέας, Μπήλεφελντ),

κ. Μυλωνάς Κωνσταντίνος (Α’ Αντιπρόεδρος, Ντύσελντορφ),

κ. Καντζούρα Βασιλική (Ταμίας, Νυρεμβέργη),

κ. Φιλίππου Κώστας (Β’ Αντιπρόεδρος, Βισμπάντεν),

κ. Δήμου Αποστόλης (Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων, Σβάινφουρτ),

κ. Ρουσιαμάνη Αθανασία (Υπεύθυνη Νεολαίας, Ντύσελντορφ),

κ. Πλαβού Βίκυ (Β’ Γραμματέας, Μπήλεφελντ),

κ. Δημητρίου Μαρία (Μέλος, Κολωνία),

και αναπληρωματικά μέλη

κ. Βράντζας Γεώργιος (Αναπληρωματικό μέλος, Ντύσελντορφ) και

κ. Κερασοβίτης Ευθύμιος (Αναπληρωματικό μέλος, Νυρεμβέργη).

 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

κ. Πολύζος Σωτήριος (Πρόεδρος, Βισμπάντεν),

κ. Βασιλείου Αντώνης (Γραμματέας, Βισμπάντεν)

κ. Λασπά Βασιλική (Μέλος, Σβάινφουρτ)  και

κ. Δημητρίου Αναστασία (Αναπληρωματικό μέλος, Κολωνία)

 

Εκπρόσωποι για την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών

κ. Γκίκας Διαμαντής

κ. Μίχου Φωτεινή

κ. Πολύζος Σωτήριος

κ. Γιάνναρου Πολυάνθη 

κ. Θάνου Ελευθερία