Οργάνωση

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από εννέα μέλη (Πρόεδρος, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, Α’ και Β’ Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων, Υπεύθυνος Νεολαίας και ένα απλό μέλος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως. Κάθε άτομο ξεχωριστά αρκεί για την πλήρη αντιπροσώπευση. Ο καθένας απ΄ αυτούς δικαιούται να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μόνος του. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το Δ.Σ. έχει το καθήκον και την ευθύνη να φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παραβρίσκονται 5 από τα 9 μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.Η συνεδρίαση ενός Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω του διαδικτύου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 4 μήνες. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τους Συλλόγους-μέλη γραπτώς μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις κάθε Δ.Σ. τηρείται πρακτικό που εγκρίνεται στο επόμενο Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Α΄ Γραμματέα.

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις 04 Ιουνίου 2023 εξελέγησαν τα νέα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, των οποίων η σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • κ. Κουκουράβας Αντώνιος (Πρόεδρος),
 • κ. Δήμου Αποστόλης (Α’ Αντιπρόεδρος),
 • κ. Θάνου Ελευθερία (Β’ Αντιπρόεδρος),
 • κ. Γιάνναρου Πολυάνθη (Α’ Γραμματέας),
 • κ. Πλαβού Βασιλική (Β’ Γραμματέας),
 • κ. Βολιώτης Αλέξανδρος (Ταμίας),
 • κ. Μίχου Φωτεινή (Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων),
 • κ. Ρουσιαμάνη Αθανασία (Μέλος),
 • κ. Βαλιώτη Βάια (Μέλος),

και αναπληρωματικά μέλη

 • κ. Ντελλή Ευαγγελία (Αναπληρωματικό μέλος) και
 • κ. Αντωνίου Θεόδωρος (Αναπληρωματικό μέλος).

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • κ. Πολύζος Σωτήριος (Πρόεδρος),
 • κ. Ψύρρας Θεόδωρος (Γραμματέας),
 • κ. Λασπά Βασιλική (Μέλος).

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας ευχαρίστησε τους αντιπροσώπους των Θεσσαλικών Συλλόγων για τη συμμετοχή τους, συνεχάρη το νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τα νέα μέλη του ΔΣ και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση του έργου της Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι πάντα θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

O νέος Πρόεδρος κ. Αντώνιος Κουκουράβας ευχαρίστησε τον κ. Διαμαντή Γκίκα για την 20ετή προσφορά του στην Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης και τόνισε ότι και το νέο Δ.Σ. θα συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει τα μέγιστα ως δευτεροβάθμιο όργανο όλων των Θεσσαλών της Ευρώπης. Επίσης τόνισε τη σημαντικότητα της συνέχειας, συνέπειας και συνεργασίας όλων των μελών των Συλλόγων.