Οργάνωση

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από εννέα μέλη (Πρόεδρος, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, Α’ και Β’ Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων, Υπεύθυνος Νεολαίας και ένα απλό μέλος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως. Κάθε άτομο ξεχωριστά αρκεί για την πλήρη αντιπροσώπευση. Ο καθένας απ΄ αυτούς δικαιούται να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μόνος του. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το Δ.Σ. έχει το καθήκον και την ευθύνη να φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παραβρίσκονται 5 από τα 9 μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.Η συνεδρίαση ενός Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω του διαδικτύου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 4 μήνες. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τους Συλλόγους-μέλη γραπτώς μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις κάθε Δ.Σ. τηρείται πρακτικό που εγκρίνεται στο επόμενο Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Α΄ Γραμματέα.

Νέο Δ.Σ. και νέα Ε.Ε. της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης»

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» ανέδειξε το δέκατο κατά σειρά Διοικητικό Συμβούλιο από την ίδρυσή της το 2004. Στις 03 Απριλίου 2021 εξελέγησαν τα νέα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, των οποίων η σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • κ. Γκίκας Διαμαντής (Πρόεδρος),
 • κ. Γιάνναρου Πολυάνθη (Α’ Γραμματέας),
 • κ. Ρουσιαμάνη Αθανασία (Α’ Αντιπρόεδρος),
 • κ. Βαλιώτη Βάια (Ταμίας),
 • κ. Φιλίππου Κώστας (Β’ Αντιπρόεδρος),
 • κ. Δήμου Αποστόλης (Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων),
 • κ. Μίχου Φωτεινή (Υπεύθυνη Νεολαίας),
 • κ. Ψύρρας Στέφανος (Β’ Γραμματέας),
 • κ. Κερασοβίτη Αναστασία (Μέλος),

και αναπληρωματικά μέλη

 • κ. Ρουσιαμάνης Δημήτριος (Αναπληρωματικό μέλος) και
 • κ. Φιλίππου Ιωάννης (Αναπληρωματικό μέλος).

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • κ. Πολύζος Σωτήριος (Πρόεδρος),
 • κ. Κερασοβίτης Ευθύμιος (Γραμματέας)
 • κ. Λασπά Βασιλική (Μέλος)

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Διαμαντής Γκίκας ευχαρίστησε τους αντιπροσώπους των Θεσσαλικών Συλλόγων για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, επανεκλέγοντάς τον ως Πρόεδρο για δέκατη συνεχή φορά,  καλωσόρισε στο Δ.Σ. τα νέα μέλη του και τόνισε ότι και το νέο Δ.Σ. θα συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει έχοντας ως φιλοσοφία, πρωτίστως  να υπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα ως δευτεροβάθμιο όργανο όλων των Θεσσαλών της Ευρώπης. Επίσης τόνισε τη σημαντικότητα της συνέχειας, συνέπειας και συνεργασίας όλων των μελών των Συλλόγων.