Σύλλογος Ελασσονιτών Μονάχου και περιχώρων „Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ“

Πρόεδρος: Ψύρρας Στέφανος

Αντιπρόεδρος: Ψαριάη Μαρία

Γραμματέας: Βαλιώτη Μαρία

Ταμίας: Ψύρρας Σταύρος

Υπ. Καλλιτεχνικού: Γεωργίου Χριστίνα

Υπ. Καλλιτεχνικού: Μανωλίτσα Ελένη

Μέλος: Ψύρρας Θεόδωρος