ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ ΜΑΙΝΤΣ (Wiesbaden, Mainz) ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ

Πρόεδρος Φιλλίπου Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος Πολύζος Σωτήριος

Γραμματέας Ζέρβας Γεώργιος

Ταμίας Φιλλίπου Ιωάννης