Λαογραφικός Σύλλογος Τρικαλινών Νυρεμβέργης

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Τρικαλινών Νυρεμβέργης και Φίλων ανέδειξε νέο Δ.Σ. για τα 2 επόμενα χρόνια, των οποίων η σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ευθύμιος Κερασοβίτης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα  Τσιλιλή
Γραμματέας: Βασίλειος  Διαμαντόπουλος
Ταμείας: Δημήτριος Τάνιος
Δημοσίων Σχέσεων: Βασιλική Καντζούρα
Μέλος: Δημήτριος Τσιλιλής
Μέλος: Διαμαντής Γκίκας

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Χαρίλαος Γιάννος
Γραμματέας: Χρήστος Κοκόλης
Μέλος: Αθηνά Παΐλα