Σύλλογος Ελασσονιτών Μονάχου και περιχώρων „Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ“

Πρόεδρος: Ψύρρας Στέφανος Αντιπρόεδρος: Ψαριάη Μαρία Γραμματέας: Βαλιώτη Μαρία Ταμίας: Ψύρρας Σταύρος Υπ. Καλλιτεχνικού: Γεωργίου Χριστίνα Υπ. Καλλιτεχνικού: Μανωλίτσα Ελένη Μέλος: Ψύρρας Θεόδωρος